główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdanie z konsultacji społecznych w przedmiocie...

Konsultacje z mieszkańcami gminy w przedmiocie zaopiniowania projektów statutów sołectw położonych na terenie Gminy Sadowie prowadzone były w dniach od 16 do 30 grudnia 2019 roku na podstawie § 5, ust. 2 Uchwały Rady Gminy Sadowie nr XI/63/2011 z dnia 28 października 2011 r. w sprawie w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Zarządze...

artykuł nr 2

PROTOKÓŁ z konsultacji

PROTOKÓŁ z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Sadowie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 0050.37.2019 Wójta Gminy Sadowie z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektów statutów sołectw położonych na terenie Gminy Sadowie

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 0050.31.2019 Wójta Gminy Sadowie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenie sposobu i przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektu Uchwały Rady Gminy Sadowie w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.