główna zawartość
artykuł nr 1

PROTOKÓŁ z konsultacji

PROTOKÓŁ z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Sadowie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 0050.37.2019 Wójta Gminy Sadowie z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektów statutów sołectw położonych na terenie Gminy Sadowie

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 0050.31.2019 Wójta Gminy Sadowie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenie sposobu i przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektu Uchwały Rady Gminy Sadowie w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.