logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Sadowie

http://sadowie.com.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Organy / Sekretarz
1.

SEKRETARZ GMINY

mgr Danuta Pronobis

Do zadań Sekretarza Gminy należy:

 1. prowadzenie spraw gminy powierzonych przez Wójta Gminy,

 2. nadzór nad  sporządzaniem i kompletowaniem dokumentacji z prac Rady Gminy,

 3. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu,

 4. prowadzenie rejestrów skarg i wniosków,

 5. organizacja załatwiania skarg i wniosków obywateli,

 6. współpraca z sołectwami i organizacja zebrań wyborczych sołectw,

 7. organizowanie biblioteki gminnej i uzupełnianie zbiorów bibliotecznych,

 8. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

 9. opracowywanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk,

 10. nadzorowanie czasu pracy pracowników samorządowych,

 11. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,

 12. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,

 13. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,

 14. koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,

 15. koordynacja i organizacja spraw zwiazanych z wyborami i spisami,

 16. wykonywanie obowiązków w granicach udzielonego pełnomocnictwa Wójta,

 17. koordynowanie realizacji zadań związanych z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 18. zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

 19. zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu,

 20. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

 21. nadzór i koordynacja spraw związanych z Biuletynem Informacji Publicznej,

 22. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sadowie
Za treść odpowiada: Sekretarz Gminy
Osoba, która wprowadziła dane: Ewa Kania
Data wytworzenia informacji: 2004-01-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-01-07
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-05 12:39

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Oświadczenia majątkowe
wersja do druku drukuj