główna zawartość
artykuł nr 1

Harmonogram dyżurów

Harmonogram dyżurów w Urzędzie Gminy Sadowie w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 0050.56.2014

Zarządzenie Wójta Gminy Sadowie w sprawie powołania przedstawicieli Wójta Gminy Sadowie do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 0050.55.2014

Zarządzenie Wojta Gminy Sadowie w sprawie powołania Koordynatora Gminnego ds. Obsługi Informatycznej oraz Operatorów Informatycznej Obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Sadowie w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików, województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

artykuł nr 4

Uchwała Nr 7/2014

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Sadowiu z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

artykuł nr 5

Uchwała Nr 6/2014

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Sadowiu z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Sadowie dla przeprowadzenia Wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.