główna zawartość
artykuł nr 1

Harmonogram

Harmonogram dyżurów w Urzędzie Gminy Sadowie w dniu 6 września 2015 roku w związku z referendum ogólnokrajowym

artykuł nr 2

Składy komisji

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM

artykuł nr 3

Protokół

Protokół spisany w dniu 12 sierpnia 2015 r. z przebiegu losowania członków komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzien 06 września 2015 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 0050.42.2015

Zarządzenie Wójta Gminy Sadowie w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 0050.41.2015

Zarządzenie Wójta Gminy Sadowie w sprawie powołania przedstawicieli Wójta Gminy Sadowie do ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego w czasie przerwy w głosowaniu.