główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 0050.25.2019

Zarządzenie Nr 0050.1.2019 Wójta Gminy Sadowie z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 0050.24.2019

Zarządzenie Nr 0050.25.2019 Wójta Gminy Sadowie z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej oraz powołania operatora informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 0050.23.2019

Zarządzenie Nr 0050.23.2019 Wójta Gminy Sadowie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

Załączniki:
Treść zarządzenia 380.06 KB
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 0050.22.2019

Zarządzenie Nr 0050.22.2019 Wójta Gminy Sadowie z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Porudzie.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 0050.21.2019

Zarządzenie Nr 0050.21.2019 Wójta Gminy Sadowie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.