główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 120.16.2019

Zarządzenie Nr 120.16.2019 Wójta Gminy Sadowie z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 24 grudnia 2019 roku w Urzędzie Gminy Sadowie, Ośrodku Pomocy Społecznej i Bibliotece - Ośrodku Kultury Gminy Sadowie.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 120.15.2019

Zarządzenie Nr 120.15.2019 Wójta Gminy Sadowie z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Sadowie.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 120.14.2019

Zarządzenie Nr 120.14.2019 Wójta Gminy Sadowie z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentów i materiałów niejawnych wytworzonych w Urzędzie Gminy Sadowie.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 120.13.2019

Zarządzenie Nr 120.13.2019 Wójta Gminy Sadowie z dnia 4 listopada 2019 roku.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 120.12.2019

Zarządzenie Nr 120.12.2019 Wójta Gminy Sadowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Sadowie.