główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 120.7.2019

Zarządzenie Nr 120.7.2019 Wójta Gminy Sadowie z dnia 21 sierpnia 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przeprowadzenia likwidacji rzeczowych składników majątku (środków trwałych, wyposażenia) w Urzędzie Gminy Sadowie.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 120.6.2019

Zarządzenie Nr 120.6.2019 Wójta Gminy Sadowie z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie przebudowy i remontów dróg gminnych na terenie gminy Sadowie.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 120.5.2019

Zarządzenia Nr 12.5.2019 Wójta Gminy Sadowie z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze do spraw promocji pozyskiwania środków zewnętrznych oraz współpracy z NGO

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 120.4.2019

Zarządzenie Nr 120.4.2019 Wójta Gminy Sadowie z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw promocji pozyskiwania środków zewnętrznych oraz współpracy z NGO

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 120.3.2019

Zarządzenie Nr 120.3.2019 Wójta Gminy Sadowie z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku samorządowej instytucji kultury - Biblioteka-Ośrodek Kultury Gminy Sadowie za 2018 rok.