główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XVI/92/2019

Uchwała Nr XVI/92/2020 Rady Gminy Sadowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowie na lata 2019-2035

artykuł nr 2

Uchwała Nr XVI/91/2019

Uchwała Nr XVI/91/2020 Rady Gminy Sadowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r.

artykuł nr 3

Uchwała Nr XV/90/2019

Uchwała Nr XV/90/2019 Rady Gminy Sadowie z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowie na lata 2019-2035

artykuł nr 4

Uchwała Nr XV/89/2019

Uchwała Nr XV/89/2019 Rady Gminy Sadowie z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r.

artykuł nr 5

Uchwała Nr XV/88/2019

Uchwała Nr XV/88/2019 Rady Gminy Sadowie z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.

Dostępne kategorie:
I kwartał