główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XI/62/2019

Uchwała Nr XI/62/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

artykuł nr 2

Uchwała Nr XI/61/2019

Uchwała Nr XI/61/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowie na lata 2019 - 2035

artykuł nr 3

Uchwała Nr XI/60/2019

Uchwała Nr XI/60/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2019 r.

artykuł nr 4

Uchwała Nr XI/59/2019

Uchwała Nr XI/59/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sadowie.

artykuł nr 5

Uchwała Nr XI/58/2019

Uchwała Nr XI/58/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powpływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Dostępne kategorie:
I kwartał