główna zawartość
artykuł nr 1

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Sadowie

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Sadowie dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Sadowie raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.