logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Sadowie

http://sadowie.com.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Prawo Lokalne / Informacje Wójta Gminy Sadowie
1.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sadowie


Obwieszczenie Wójta Gminy Sadowie o przystąpieniu do sporządzania Zmiany jednostkowej Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
3.668 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sadowie
Za treść odpowiada: Zdzisław Wilczak
Osoba, która wprowadziła dane: Piotr Wójtowicz
Data wytworzenia informacji: 2017-09-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-04
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-04 09:09

rejestr zmian publikacji »

2.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sadowie


Obwieszczenie Wójta Gminy Sadowie o przystąpieniu do sporządzania zmiany zapisów w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sadowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
3.705 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sadowie
Za treść odpowiada: Zdzisław Wilczak
Osoba, która wprowadziła dane: Piotr Wójtowicz
Data wytworzenia informacji: 2017-09-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-04
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-04 09:06

rejestr zmian publikacji »

3.

Postanowienie


w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogusławice gmina Sadowie"
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
1.282 MB
1.282 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sadowie
Za treść odpowiada: Zdzisław Wilczak
Osoba, która wprowadziła dane: Ewa Kania
Data wytworzenia informacji: 2017-04-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-04-04
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-04 10:23

rejestr zmian publikacji »

4.

Decyzja Nr 2/2017


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacyji saniarnej dla miejscowości Sadowie i Jacentów Gmina Sadowie
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
1.003 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sadowie
Za treść odpowiada: Zdzisław Wilczak
Osoba, która wprowadziła dane: Ewa Kania
Data wytworzenia informacji: 2017-04-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-04-04
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-04 10:13

rejestr zmian publikacji »

5.

Harmonogram zebrań wiejskich 2015


H A R M O N O G R A M ZEBRAŃ WIEJSKICH W ZWIĄZKU Z WYBOREM  SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ przeprowadzonych w dniach  od  9 lutego – 12 marca 2015 r.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sadowie
Za treść odpowiada: Katarzyna Pietrzyk
Osoba, która wprowadziła dane: Ewa Kania
Data wytworzenia informacji: 2015-01-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-01-20
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-23 15:48

rejestr zmian publikacji »

6.

OBWIESZCZENIE


Obwieszczenie Wójta Gminy Sadowie o przystąpieniu do  sporządzania Zmiany jednostkowej Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Sadowie wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Sadowiu
Za treść odpowiada: Kamil Jankowski
Osoba, która wprowadziła dane: Piotr Wójtowicz
Data wytworzenia informacji: 2014-06-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-06-26
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-26 13:29

rejestr zmian publikacji »

7.

Obwieszczenie


Obwieszczenie Wójta Gminy Sadowie o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu zmiany zapisów w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowie ...
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Sadowiu
Za treść odpowiada: Zdzisław Wilczak
Osoba, która wprowadziła dane: Ewa Wójcik
Data wytworzenia informacji: 2013-01-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-01-28
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-28 08:00

rejestr zmian publikacji »

8.

ZAPROSZENIE


Zaproszenie do konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Sadowie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012...
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Sadowiu
Za treść odpowiada: Piotr Wójtowicz
Osoba, która wprowadziła dane: Piotr Wójtowicz
Data wytworzenia informacji: 2011-11-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-11-15
Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-15 14:41

rejestr zmian publikacji »

9.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sadowie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Sadowie na lata 2007 - 2015


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
Informuję
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Sadowie na lata 2007 - 2015.
czytaj publikację »


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Sadowiu
Za treść odpowiada: Marzena Urban-Żelazowska
Osoba, która wprowadziła dane: Marzena Urban-Żelazowska
Data wytworzenia informacji: 2009-06-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-06-16
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-16 14:28

rejestr zmian publikacji »

10.

INFORMACJA WÓJTA GMINY SADOWIE


Decyzja w sprawie wodociągowania ...
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
84.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Sadowiu
Za treść odpowiada: Marzena Urban-Żelazowska
Osoba, która wprowadziła dane: Marzena Urban-Żelazowska
Data wytworzenia informacji: 2008-09-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-09-23
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-23 11:37

rejestr zmian publikacji »

11.

INFORMACJA WÓJTA GMINY SADOWIE


Obwieszczenie Wójta Gminy Sadowie ...
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Sadowiu
Za treść odpowiada: Marzena Urban-Żelazowska
Osoba, która wprowadziła dane: Marzena Urban-Żelazowska
Data wytworzenia informacji: 2008-09-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-09-23
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-23 11:32

rejestr zmian publikacji »

12.

INFORMACJA WÓJTA GMINY SADOWIE


Postanowienie ...
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Sadowiu
Za treść odpowiada: Marzena Urban-Żelazowska
Osoba, która wprowadziła dane: Marzena Urban-Żelazowska
Data wytworzenia informacji: 2008-08-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-08-27
Data ostatniej aktualizacji: 2008-08-27 15:15

rejestr zmian publikacji »

13.

INFORMACJA WÓJTA GMINY SADOWIE


Obwieszczenie ..
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Sadowiu
Za treść odpowiada: Marzena Urban-Żelazowska
Osoba, która wprowadziła dane: Marzena Urban-Żelazowska
Data wytworzenia informacji: 2008-08-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-08-27
Data ostatniej aktualizacji: 2008-08-27 15:11

rejestr zmian publikacji »

14.

INFORMACJA WÓJTA GMINY SADOWIE


Obwieszczenie - wodociąg
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Sadowiu
Za treść odpowiada: Marzena Urban-Żelazowska
Osoba, która wprowadziła dane: Marzena Urban-Żelazowska
Data wytworzenia informacji: 2008-07-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-07-21
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-25 08:44

rejestr zmian publikacji »

15.

INFORMACJA WÓJTA GMINY SADOWIE


O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Sadowie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowie.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Sadowiu
Za treść odpowiada: Marzena Urban-Żelazowska
Osoba, która wprowadziła dane: Marzena Urban-Żelazowska
Data wytworzenia informacji: 2008-07-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-07-21
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-21 09:54

rejestr zmian publikacji »

16.

INFORMACJA WÓJTA GMINY SADOWIE


OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Sadowiu
Za treść odpowiada: Marzena Urban-Żelazowska
Osoba, która wprowadziła dane: Marzena Urban-Żelazowska
Data wytworzenia informacji: 2008-01-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-01-04
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-04 14:32

rejestr zmian publikacji »

17.

INFORMACJA WÓJTA GMINY SADOWIE


O G Ł O S Z E N I E
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Sadowiu
Za treść odpowiada: Marzena Urban-Żelazowska
Osoba, która wprowadziła dane: Marzena Urban-Żelazowska
Data wytworzenia informacji: 2007-12-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-12-06
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-06 11:21

rejestr zmian publikacji »

18.

INFORMACJA WÓJTA GMINY SADOWIE


D E C Y Z J A
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Sadowiu
Za treść odpowiada: Marzena Urban-Żelazowska
Osoba, która wprowadziła dane: Marzena Urban-Żelazowska
Data wytworzenia informacji: 2007-12-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-12-06
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-03 08:59

rejestr zmian publikacji »

19.

INFORMACJA WÓJTA GMINY SADOWIE


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sadowie ...
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Sadowiu
Za treść odpowiada: Marzena Urban-Żelazowska
Osoba, która wprowadziła dane: Marzena Urban-Żelazowska
Data wytworzenia informacji: 2007-09-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-09-19
Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-19 09:27

rejestr zmian publikacji »

20.

INFORMACJA WÓJTA GMINY SADOWIE


DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Sadowiu
Za treść odpowiada: Marzena Urban-Żelazowska
Osoba, która wprowadziła dane: Marzena Urban-Żelazowska
Data wytworzenia informacji: 2007-09-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-09-19
Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-19 09:17

rejestr zmian publikacji »

21.

INFORMACJA WÓJTA GMINY SADOWIE


Ogłoszenie Wójta Gminy Sadowie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej ERA...
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Sadowiu
Za treść odpowiada: Marzena Urban-Żelazowska
Osoba, która wprowadziła dane: Marzena Urban-Żelazowska
Data wytworzenia informacji: 2007-01-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-01-22
Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-22 14:09

rejestr zmian publikacji »

22.

INFORMACJA WÓJTA GMINY SADOWIE

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY SADOWIE

 

 

Na podstawie art.19 ust 1 i 2 pkt 2,3 i 10 oraz art.43 ust. 2 w związku z art. 34

i art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 -  Prawo ochrony środowiska / Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami/ podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w:

PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJACYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE:

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sadowie, prognozy oddziaływania na środowisko oraz opracowania ekofizjograficznego.

 

Z publicznie dostępnym wykazem danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Sadowie, w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 10 w dniach od 26.10.2006.

 

Wnioski i uwagi można składać w terminie od 26.10.2006 do 16.11.2006,

w siedzibie urzędu w pokoju nr 10.

 

Sadowie, dnia 18.10.2006r


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Sadowiu
Za treść odpowiada: Marzena Urban-Żelazowska
Osoba, która wprowadziła dane: Marzena Urban-Żelazowska
Data wytworzenia informacji: 2006-10-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-10-16
Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-16 13:34

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj