główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Sadowie

Obwieszczenie Wójta Gminy Sadowie o przystąpieniu do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sadowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Sadowie

Obwieszczenie Wójta Gminy Sadowie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Kompleksowego Planu Rozwoju Edukacji w Gminie Sadowie na lata 2018 - 2023".

artykuł nr 3

Informacja Wójta Gminy Sadowie

dotyczy zamieszczenia projektu Zmiany jednostkowej Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowie oraz Prognozy oddziaływania na środowisko w Publicznie Dostępnym Wykazie Danych O Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Sadowie

dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu Projektu Zmiany jednostkowej Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowie z uzasadnieniem wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Sadowie

dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu Projektu Zmiany zapisów w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowie z uzasadnieniem