główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja Wójta Gminy Sadowie

dotyczy zamieszczenia projektu Zmiany jednostkowej Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowie oraz Prognozy oddziaływania na środowisko w Publicznie Dostępnym Wykazie Danych O Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Sadowie

dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu Projektu Zmiany jednostkowej Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowie z uzasadnieniem wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Sadowie

dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu Projektu Zmiany zapisów w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowie z uzasadnieniem

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Sadowie

Obwieszczenie Wójta Gminy Sadowie o przystąpieniu do sporządzania Zmiany jednostkowej Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Sadowie

Obwieszczenie Wójta Gminy Sadowie o przystąpieniu do sporządzania zmiany zapisów w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sadowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.