główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie Wójta Gminy Sadowie

Informacja o przedłużonej rekrutacji do projektu „Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie”. Informujemy, iż Gmina Sadowie prowadzi obecnie uzupełniającą rekrutację do projektu „Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2...

artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze

GMINA SADOWIEOGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: TRENER W KLUBIE SENIORA (1 stanowisko) Zatrudnienie będzie realizowane w ramach projektu „Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w gminie Sadowie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze

GMINA SADOWIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: INSTRUKTOR TERAPII GRUPOWEJ W KLUBIE SENIORA (2 stanowiska) Zatrudnienie będzie realizowane w ramach projektu „Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w gminie Sadowie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze

GMINA SADOWIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: OPIEKUN W KLUBIE SENIORA (2 stanowiska) Zatrudnienie będzie realizowane w ramach projektu „Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w gminie Sadowie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej, jakości usług społecznych

artykuł nr 5

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko koordynator projektu Pn. " program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie"