główna zawartość
artykuł nr 1

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU NABORU WNIOSKÓW.

Dotyczy: Ogłoszenia o naborze w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Sadowie na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2020 roku

artykuł nr 2

Informacja o wyniku naboru

Dotyczy Ogłoszenia Wójta Gminy Sadowie z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw budownictwa

artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Sadowie na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2020 roku

Załączniki:
Treść zarządzenia 384.03 KB
Załącznik 19.52 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie Wójta Gminy Sadowie z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw budownictwa

artykuł nr 5

Ogłoszenie Wójta Gminy Sadowie

Informacja o przedłużonej rekrutacji do projektu „Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie”. Informujemy, iż Gmina Sadowie prowadzi obecnie uzupełniającą rekrutację do projektu „Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2...