główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 110/2013 IV Składu Orzekającego Regionalnej...

Uchwała z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Sadowie na 2014 rok ...