główna zawartość
artykuł nr 1

Harmonogram

Harmonogram dyżurów pracowników Urzędu Gminy Sadowie odbytych w dniu 25 maja 2014 roku

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 0050.25.2014

Zarządzenie Wójta Gminy Sadowie w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 0050.24.2014

Zarządzenie Wójta Gminy Sadowie w sprawie stwierdzenia wygasniecia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 0050.23.2014

Zarządzenie Wójta Gminy Sadowie w sprawie wygasnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 0050.21.2014

Zarządzenie Wojta Gminy Sadowie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.