główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 0050.42.2014

Zarządzenie Wojta Gminy Sadowie w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi systemu informatycznego oraz operatora systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 0050.40.2014

Zarządzenie Wójta Gminy Sadowie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 września 2014 r.

artykuł nr 3

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Sadowie z dnia 10 lipca 2014 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 0050.37.2014

Zarządzenie Wójta Gminy Sadowie w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 0050.36.2014

Zarządzenie Wójta Gminy Sadowie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku.