główna zawartość
artykuł nr 1

Sołectwa i Sołtysi Gminy Sadowie

Wykaz Sołtysek i Sołtysów Gminy Sadowie w kadencji 2019 - 2024:

 

Lp.

 

Nazwa sołectwa

Imię i nazwisko sołtysa

 

1.

 

Biskupice

 

Urban Bożena

 

 

 

2.

 

Bogusławice

 

Zasuwa Dorota

 

 

 

3.

 

Bukowiany

 

Daniłowski Stanisław

 

 

 

4.

 

Czerwona Góra

 

Czelny Aneta

 

 

 

5.

 

Grocholice

 

Przysucha Teresa

 

 

 

6.

 

Jacentów

 

Kozieł Kazimierz

 

 

 

7.

 

Łężyce

 

Dumania Danuta

 

 

 

8.

 

Michałów

 

Nalewaj Jerzy

 

 

 

9.

 

Małoszyce

 

Kania Grzegorz

 

 

 

10.

 

Niemienice

 

Wójcik Anna

 

 

 

11.

 

Okręglica

 

Sternik Piotr

 

 

 

12.

 

 

 

Obręczna

 

Rzepka Tomasz

 

 

 

13.

 

Porudzie

 

Kobiałka Lucyna

 

 

 

14.

 

Ruszkowiec

 

Pokrzywnicka Dorota

 

 

 

15.

 

Ruszków

 

Dziekan Monika

 

 

 

16.

 

Rżuchów

 

Sadło Zbigniew

 

 

 

17.

 

Szczucice

 

Kujszczyk Marian

 

 

 

18.

 

Sadowie

 

Grabowska Magdalena

 

 

 

19.

 

Truskolasy

 

Skrzypczyk Wiesław

 

 

20.

 

Wszechświęte

 

Majewska Jolanta

 

 

 

21.

 

Zwola

 

Swat Joanna

 

 

 

22.

 

Zochcin

 

Wolański Piotr

 

 

 

Dostępne kategorie:
Statut Sołectw