główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą Usługi transportowe w zakresie dostawy kruszywa kamiennego przeznaczonego do remontu cząstkowego dróg na terenie Gminy Sadowie w roku 2020

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania: "Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sadowie".

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe

Usługi transportowe w zakresie dostawy kruszywa kamiennego przeznaczonego do remontu cząstkowego dróg na terenie Gminy Sadowie w roku 2020.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Usługi transportowe w zakresie dostawy kruszywa kamiennego przeznaczonego do remontu cząstkowego dróg na terenie Gminy Sadowie w roku 2020.

artykuł nr 5

Ogłoszenie - Zawiadomienie o wyborze oferty.

Dot. postępowania i udzielenia zamówienia (zaproszenia) pod nazwą: Usługi transportowe w zakresie dostawy kruszywa kamiennego przeznaczonego do remontu cząstkowego dróg na terenie Gminy Sadowie w 2020 roku.