główna zawartość
artykuł nr 1

Zbiorcze zestawienie ofert

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Ruszkowiec położonego w miejscowości Ruszkowiec nr 47 DZ. NR EW. 43/1 gmina SADOWIE” Nr postępowania: PS.271.2.2020

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie nr Znak sprawy: PS.271.2.2020 z dnia 2020-02-04 r. Przetarg nieograniczony Dotyczy: „Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Ruszkowiec położonego w miejscowości Ruszkowiec nr 47 DZ. NR EW. 43/1 gmina SADOWIE”

artykuł nr 3

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania „Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Ruszkowiec położonego w miejscowości Ruszkowiec nr 47 DZ. NR EW. 43/1 gmina SADOWIE”, numer postępowania: PS.271.ZP.1.2020

artykuł nr 4

Zbiorcze zestawienie ofert

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Ruszkowiec położonego w miejscowości Ruszkowiec nr 47 DZ. NR EW. 43/1 gmina SADOWIE” Nr postępowania: PS.271.1.2020

artykuł nr 5

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu

Ogłoszenie dotyczy przetargu nieograniczonego Znak sprawy: PS.271.1.2020 z dnia 2020-01-14 r. : „Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Ruszkowiec położonego w miejscowości Ruszkowiec nr 47 DZ. NR EW. 43/1 gmina SADOWIE”