logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Sadowie

http://sadowie.com.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Załatwianie Spraw / Procedury przyjmowania i załatwiania spraw

Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Małżeństwa, narodziny, zgony
 Dowody osobiste
 Meldunki
 Mieszkania
 Nieruchomości
 Działalność gospodarcza
 Zezwolenia i decyzje
 Zaświadczenia
 Zagospodarowanie przestrzenne
 Zwrot podatku akcyzowego
 Umorzenie podatku rolnego
 Ulga z tytułu nabycia gruntu
 Ulga inwestycyjna
 Wykaz opłat ustawowych za wydawane przez UG zaświadczenia
 Szkody łowieckie
 Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)
wersja do druku drukuj