główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdanie z konsultacji Rocznego Programu Współpracy na...

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Sadowie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019

artykuł nr 2

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy na rok 2019

Zarządzenie Wójta Gminy Sadowie w sprawie określenia sposobu i przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok