główna zawartość
artykuł nr 1

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów...

Uchwała Nr XLII/202/2017 Rady Gminy Sadowie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

artykuł nr 2

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów...

Uchwała Nr XXXI/146/2016 Rady Gminy Sadowie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r.

artykuł nr 3

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów...

Uchwała Nr XVI/76/2015 Rady Gminy Sadowie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.

artykuł nr 4

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów...

Uchwała Nr II/13/2014 Rady Gminy Sadowie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r.

artykuł nr 5

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów...

Uchwała Nr XXXIV/198/2013 Rady Gminy Sadowie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.