główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 2937

1. Data: 2016-05-05 10:46
Dział: Prawo Lokalne > Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prognoza oddziaływania na środowisko Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
Wykonanie: Ewa Kania
2. Data: 2016-05-05 10:45
Dział: Prawo Lokalne > Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Opis zmian: dodanie artykułu: Prognoza oddziaływania na środowisko Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
Wykonanie: Ewa Kania