główna zawartość
artykuł nr 1

Petycja z dnia 26.08.2019 r.

Data wpływu: 26.08.2019

Forma złożenia: elektronicznie

Imię i nazwisko wnoszącego: Szulc-Efekt sp. z o. o.

 

Przedmiot petycji: w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 tj. z dnia 2018.05.10)  - opublikowanie w Podmiotowej Stronie Biuletynu Informacji Publicznej - użytkowanych w Urzędzie wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych, których użytkowanie może usprawnić komunikację z Urzędem. 

Termin rozpatrzenia petycji: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji

Informacje o przebiegu postępowania: --------------------------

Data zawiadomienia podmiotu wnoszącego o sposobie załatwienia petycji: ..............

Informacja o sposobie załatwienia petycji (skan): ...................