główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Rok 2020

Informacja o wynikach

Utworzony: 2020-02-26 | Zmodyfikowany: 2020-02-26 08:46

2. Zarządzenia Wójta (jako Organu) - Rok 2019

Zarządzenie Nr 0050.32.2019

Utworzony: 2020-02-25 | Zmodyfikowany: 2020-02-25 11:40

3. Zarządzenia Wójta (jako Organu) - Rok 2019

Zarządzenie Nr 0050.33.2019

Utworzony: 2020-02-25 | Zmodyfikowany: 2020-02-25 11:34

4. Rok 2020

Zbiorcze zestawienie ofert

Utworzony: 2020-02-19 | Zmodyfikowany: 2020-02-19 14:49

5. Plan pracy

Plan pracy na 2020 rok

Utworzony: 2020-02-18 | Zmodyfikowany: 2020-02-18 13:57

6. Plan pracy

Plan pracy na 2020 rok

Utworzony: 2020-02-18 | Zmodyfikowany: 2020-02-18 13:52

7. Plan pracy

Plan pracy na 2020 rok

Utworzony: 2020-02-18 | Zmodyfikowany: 2020-02-18 13:49

8. Plan pracy

Plan pracy na 2020 rok

Utworzony: 2020-02-18 | Zmodyfikowany: 2020-02-18 13:45

9. Plan pracy

Sprawozdanie z pracy Rady Gminy Sadowie

Utworzony: 2020-02-18 | Zmodyfikowany: 2020-02-18 13:40

10. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Sprawozdanie z pracy Komisji

Utworzony: 2020-02-18 | Zmodyfikowany: 2020-02-18 13:32

11. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego

Sprawozdanie z pracy Komisji

Utworzony: 2020-02-18 | Zmodyfikowany: 2020-02-18 13:26

12. Komisja Rewizyjna

Sprawozdanie z pracy Komisji

Utworzony: 2020-02-18 | Zmodyfikowany: 2020-02-18 13:23

13. Komisja Budżetu i Finansów, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Sprawozdanie z pracy Komisji

Utworzony: 2020-02-18 | Zmodyfikowany: 2020-02-18 13:18

14. Przyjęcia interesantów

Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Sadowie.

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie z Przewodniczącym lub Wiceprzewodniczącymi podczas dyżuru w każdy poniedziałek w godz. 15.00 – 16.00 w pokoju nr 9. Dyżury pełnione są przemiennie. Udzielamy również porad telefonicznie: 1. Mieczysław Podczasi nr tel. 505 797 828 – Przewodniczący Rady Gminy 2. Bogusława Kania nr tel. 784 662 028 – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 3. Tomasz Rzepka nr tel. 504 523 740 – Wiceprzewodniczący Rady Gminy...

Utworzony: 2015-01-20 | Zmodyfikowany: 2020-02-18 12:35

15. Interpelacje i odpowiedzi - kadencja 2018 - 2023

Interpelacja z dnia 29.01.2020 r. wraz z odpowiedzią

Utworzony: 2020-02-18 | Zmodyfikowany: 2020-02-18 11:07

16. Sołectwa

Sołectwa i Sołtysi Gminy Sadowie

Wykaz Sołtysek i Sołtysów Gminy Sadowie w kadencji 2019 - 2024: Lp. Nazwa sołectwa Imię i nazwisko sołtysa 1. Biskupice Urban Bożena 2. Bogusławice Zasuwa Dorota 3. Bukowiany Daniłowski Stanisław 4. Czerwona Góra Czelny Aneta 5. Grocholice Przysucha Teresa 6. Jacentów Kozieł Kazimierz 7. Łężyce Dumania Danuta 8. Michałów Nalewaj Jerzy 9. Małoszyce Kania Grzegorz 10. Niemienice Wójcik Anna 11. Okręglica Sternik Piotr 12. Obręczna Rzepka Tomasz 13. Porudzie Wyrzykowski Kamil 14. Ruszkowiec Pokr...

Utworzony: 2007-01-24 | Zmodyfikowany: 2020-02-18 10:16

17. Statut Sołectw

Statuty Sołectw

Utworzony: 2020-02-18 | Zmodyfikowany: 2020-02-18 10:08

18. Przyznanie dodatku energetycznego

Dodatek energetyczny.

Uprawnieni do otrzymania dodatku energetycznego Podstawa prawna Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego. Uchwała Nr XII/63/2019 Rady Gminy Sadowie z dnia 26 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2019 r. Poz. 3717 z dnia 27 września 2019 r.) Uprawnienie do dodatku energetycznego Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energ...

Utworzony: 2020-02-18 | Zmodyfikowany: 2020-02-18 09:57

19. Plan pracy

Plan pracy Rady Gminy na 2020 rok.

Utworzony: 2020-02-18 | Zmodyfikowany: 2020-02-18 08:23

20. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.7.2020 Wójta Gminy Sadowie z dnia 17 lutego 2020 r.

Utworzony: 2020-02-17 | Zmodyfikowany: 2020-02-17 09:44