główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Zarządzenia Wójta (jako Organu) - Rok 2018

Zarządzenie Nr 0050.15.2018

Zarządzenie wraz z załącznikami dostępne jest tutaj

Utworzony: 2018-06-19 | Zmodyfikowany: 2018-06-19 12:55

2. Budżet Gminy Sadowie - 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.15.2018

Utworzony: 2018-06-19 | Zmodyfikowany: 2018-06-19 12:53

3. Wybory samorządowe 2018

Uchwała sejmiku - podział obszaru województwa świętokrzyskiego na okręgi wyborcze

Utworzony: 2018-06-19 | Zmodyfikowany: 2018-06-19 11:37

4. Zarządzenia Wójta (jako Organu) - Rok 2018

Zarządzenie Nr 0050.16.2018

Utworzony: 2018-06-19 | Zmodyfikowany: 2018-06-19 10:10

5. Wybory samorządowe 2018

Powołanie urzędnika wyborczego - informacja.

Na podstawie art. 191c § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) do publicznej wiadomości podaje się, że urzędnikiem wyborczym działającym na obszarze Gminy Sadowie jest Pan Adam Kmiecicki

Utworzony: 2018-06-18 | Zmodyfikowany: 2018-06-18 14:50

6. Rok 2018

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie nr 573417-N-2018 z dnia 2018-06-14 r. Urząd Gminy Sadowie: „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Sadowie w miejscowościach Obręczna oraz Truskolasy” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej ...

Utworzony: 2018-06-14 | Zmodyfikowany: 2018-06-14 18:06

7. Dane podstawowe

Informacja

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L Nr 119, str. 1) informujemy, iż Inspektorem Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Sadowie jest Pani Katarzyna Jakubiec, inspektor@cbi24.pl

Utworzony: 2018-06-14 | Zmodyfikowany: 2018-06-14 12:56

8. Rok 2018

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Sadowie, dnia 12.06.2018 r. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Gmina Sadowie, Sadowie 86, 27-580 Sadowie informuje, że w dniu 18.05.2018 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont drogi gminnej w m. Obręczna o dł. 700 mb od km 0+000 do km 0+700, dz. ewid. 329”, numer postępowania: DG.271.ZP.03.2018. Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia...

Utworzony: 2018-06-12 | Zmodyfikowany: 2018-06-12 14:53

9. Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy Sadowie - kadencja 2014-2018

Protokół z dnia 26.03.2018 r.

Utworzony: 2018-06-12 | Zmodyfikowany: 2018-06-12 08:59

10. Rok 2018

Zbiorcze zestawienie ofert

Utworzony: 2018-06-11 | Zmodyfikowany: 2018-06-11 12:42

11. Klauzule dotycząca spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO

Klauzule dotycząca spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Sadowiu (adres Sadowie 86, 27-580 Sadowie, Telefon: ...

Utworzony: 2018-06-07 | Zmodyfikowany: 2018-06-09 10:51

12. Żelaszczyk Aneta - Radna Gminy Sadowie

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Utworzony: 2018-06-09 | Zmodyfikowany: 2018-06-09 10:44

13. Wolański Piotr - Radny Gminy Sadowie

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Utworzony: 2018-06-09 | Zmodyfikowany: 2018-06-09 10:42

14. Wilczak Anna - Radna Gminy Sadowie

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Utworzony: 2018-06-09 | Zmodyfikowany: 2018-06-09 10:40

15. Szumliński Mariusz - Radny Gminy Sadowie

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Utworzony: 2018-06-09 | Zmodyfikowany: 2018-06-09 10:38

16. Sternik Małgorzata - Radna Gminy Sadowie

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Utworzony: 2018-06-09 | Zmodyfikowany: 2018-06-09 10:37

17. Rzepka Tomasz - Radny Gminy Sadowie

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Utworzony: 2018-06-09 | Zmodyfikowany: 2018-06-09 10:35

18. Polit Małgorzata - Radna Gminy Sadowie

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Utworzony: 2018-06-09 | Zmodyfikowany: 2018-06-09 10:34

19. Dobroczek - Kowalska Urszula - Radna Gminy Sadowie

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Utworzony: 2018-06-09 | Zmodyfikowany: 2018-06-09 10:32

20. Kania Bogusława - Radna Gminy Sadowie

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Utworzony: 2018-06-09 | Zmodyfikowany: 2018-06-09 10:30