główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Redakcja Biuletynu

Redakcja

Maciej Czajka - Redaktor Samodzielny Podinspektor ds. gospodarki gruntami i ochrony środowiska UG w Sadowiu tel. (15) 869 - 24 - 37 w. 42 fax. (15) 869 - 24 - 37 e - mail: m.czajka@sadowie.pl Grzegorz Frejlich - Redaktor Samodzielny Podinspektor ds. promocji, pozyskiwania środków zewnętrznych oraz współpracy z NGO UG w Sadowiu tel. (15) 869 - 24 - 37 w. 41 fax. (15) 869 - 24 - 37 e - mail: g.frejlich@sadowie.pl

Utworzony: 2010-01-20 | Zmodyfikowany: 2019-08-22 08:38

2. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 r.

Kalendarz Wyborczy

Utworzony: 2019-08-20 | Zmodyfikowany: 2019-08-20 14:14

3. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej

Utworzony: 2019-08-20 | Zmodyfikowany: 2019-08-20 14:11

4. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 r.

Link do strony internetowej Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Kielcach

Utworzony: 2019-08-20 | Zmodyfikowany: 2019-08-20 14:00

5. I kwartał

Uchwała Nr X/53/2019

Utworzony: 2019-07-10 | Zmodyfikowany: 2019-08-19 09:20

6. Zarządzenia Wójta (jako Organu) - Rok 2019

Zarządzenie Nr 0050.21.2019

Utworzony: 2019-08-14 | Zmodyfikowany: 2019-08-14 09:29

7. Najbliższa sesja

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 22.08.2019 r.

W dniu 22 sierpnia 2019 r. o godz. 13oo w siedzibie Biblioteki – Ośrodka Kultury Gminy Sadowie odbędzie się zwyczajna Sesja Rady Gminy Sadowie. Porządek posiedzenia: Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad i zatwierdzenie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. Ocena realizacji zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki realizowanych przez Bibliotekę - Ośrodek Kultury Gminy Sadowie.Stan oświaty...

Utworzony: 2019-08-14 | Zmodyfikowany: 2019-08-14 09:17

8. Rok 2019

Zbiorcze zestawienie ofert

Utworzony: 2019-08-14 | Zmodyfikowany: 2019-08-14 08:09

9. Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze - asystent rodziny

Utworzony: 2019-08-13 | Zmodyfikowany: 2019-08-13 08:02

10. Ogłoszenia o naborze

Informacja o wynikach naboru

Utworzony: 2019-08-13 | Zmodyfikowany: 2019-08-13 08:01

11. Wybory uzupełniające sołtysa Sołectwa Porudzie

Zawiadomienie

Utworzony: 2019-08-13 | Zmodyfikowany: 2019-08-13 07:51

12. Wybory uzupełniające sołtysa Sołectwa Porudzie

Zarządzenie Nr 0050.22.2019

Utworzony: 2019-08-13 | Zmodyfikowany: 2019-08-13 07:48

13. Zarządzenia Wójta (jako Organu) - Rok 2019

Zarządzenie Nr 0050.22.2019

Utworzony: 2019-08-13 | Zmodyfikowany: 2019-08-13 07:41

14. Rok 2019

Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego

Utworzony: 2019-08-08 | Zmodyfikowany: 2019-08-08 09:06

15. Ostrzeżenia meteo

Ostrzeżenie hydrologiczne z dnia 07.08.2019 r.

Utworzony: 2019-08-08 | Zmodyfikowany: 2019-08-08 08:36

16. Zarządzenia Wójta (jako Organu) - Rok 2019

Zarządzenie Nr 0050.18.2019

Utworzony: 2019-08-08 | Zmodyfikowany: 2019-08-08 07:20

17. Zarządzenia Wójta (jako Organu) - Rok 2019

Zarządzenie Nr 0050.19.2019

Utworzony: 2019-08-08 | Zmodyfikowany: 2019-08-08 07:16

18. Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie stypendium szkolnego

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz uczniów szkół średnich zamieszkałych na terenie Gminy Sadowie. Wnioski w tej sprawie są dostępne w Urzędzie Gminy Sadowie w pok. Nr 5. W roku szkolnym 2019/2020 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać od 1 do dnia 15 września 2019 roku.

Utworzony: 2019-08-07 | Zmodyfikowany: 2019-08-07 10:50

19. Rok 2019

Informacja dla wykonawców. Dotyczy "Realizacja programu usuwania wyrobów zawi...

Utworzony: 2019-07-29 | Zmodyfikowany: 2019-07-29 10:37

20. Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze - asystent rodziny

Utworzony: 2019-07-25 | Zmodyfikowany: 2019-07-25 13:05