główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Zarządzenia Wójta (jako Kierownika Jednostki) - Rok 2021

Zarządzenie Nr 120.3.2021

Utworzony: 2021-04-16 | Zmodyfikowany: 2021-04-16 12:32

2. Zarządzenia Wójta (jako Kierownika Jednostki) - Rok 2021

Zarządzenie Nr 120.4.2021

Utworzony: 2021-04-16 | Zmodyfikowany: 2021-04-16 12:32

3. Zarządzenia Wójta (jako Kierownika Jednostki) - Rok 2021

Zarządzenie Nr 120.2.2021

Utworzony: 2021-04-16 | Zmodyfikowany: 2021-04-16 12:31

4. Rok 2021

Uchwała Nr XXXII/171/2021

Utworzony: 2021-03-30 | Zmodyfikowany: 2021-04-16 09:12

5. Zagospodarowanie przestrzenne

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sadowie

Załącznik nr 2 SUiKZP Uwarunkowania Załącznik nr 3 SUiKZP Kierunki

Utworzony: 2021-04-12 | Zmodyfikowany: 2021-04-14 12:01

6. Interpelacje i odpowiedzi - kadencja 2018 - 2023

Interpelacja z dnia 29.03.2021 r. wraz z odpowiedzią

Utworzony: 2021-04-12 | Zmodyfikowany: 2021-04-12 10:43

7. Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Utworzony: 2021-04-08 | Zmodyfikowany: 2021-04-08 10:51

8. Zarządzenia Wójta (jako Organu) - Rok 2021

Zarządzenie Nr 0050.11.2021

Utworzony: 2021-04-07 | Zmodyfikowany: 2021-04-07 13:02

9. Zarządzenia Wójta (jako Organu) - Rok 2021

Zarządzenie Nr 0050.10.2021

Utworzony: 2021-04-07 | Zmodyfikowany: 2021-04-07 12:59

10. Interpelacje i odpowiedzi - kadencja 2018 - 2023

Interpelacja z dnia 29.03.2021 r. wraz z odpowiedzią

Utworzony: 2021-04-06 | Zmodyfikowany: 2021-04-06 12:16

11. Rok 2021

Uchwała Nr XXXII/174/2021

Utworzony: 2021-03-30 | Zmodyfikowany: 2021-03-31 11:39

12. Rok 2020

Raport o stanie dostępności

Utworzony: 2021-03-30 | Zmodyfikowany: 2021-03-30 14:38

13. Rok 2021

Uchwała Nr XXXII/173/2021

Utworzony: 2021-03-30 | Zmodyfikowany: 2021-03-30 14:25

14. Rok 2021

Uchwała Nr XXXII/172/2021

Utworzony: 2021-03-30 | Zmodyfikowany: 2021-03-30 14:23

15. Rejestr petycji kierowanych do Rady Gminy Sadowie

Odpowiedź do petycji wielokrotnej w sprawie równego traktowania przez władze publiczne.

Utworzony: 2021-03-30 | Zmodyfikowany: 2021-03-30 13:04

16. Rejestr petycji kierowanych do Rady Gminy Sadowie

Petycja z dnia 18 lutego 2021 r. o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludow...

Utworzony: 2021-02-19 | Zmodyfikowany: 2021-03-30 12:56

17. Rok 2021

Uchwała Nr XXXII/170/2021

Utworzony: 2021-03-30 | Zmodyfikowany: 2021-03-30 12:51

18. Rok 2021

Uchwała Nr XXXII/169/2021

Utworzony: 2021-03-30 | Zmodyfikowany: 2021-03-30 12:49

19. Kadencja 2018 - 2023

Sesja Rady Gminy Sadowie z dnia 29.03.2021 r.

Utworzony: 2021-03-30 | Zmodyfikowany: 2021-03-30 12:36

20. Najbliższa sesja

Zawiadomienie o zwyczajnej sesji Rady Gminy Sadowie w dniu 29 marca 2021 roku.

Z A W I A D O M I E N I E W dniu 29 marca 2021 r. o godz. 1300 w siedzibie Biblioteki – Ośrodka Kultury Gminy Sadowie odbędzie się zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie. Porządek posiedzenia: Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad i zatwierdzenie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie z działalności Wójta za ok...

Utworzony: 2021-03-26 | Zmodyfikowany: 2021-03-26 11:55