główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Raport o stanie Gminy

Informacja o możliwości udziału mieszkańców w debacie nad raportem o stanie Gmin...

Utworzony: 2020-07-24 | Zmodyfikowany: 2020-08-06 16:53

2. Raport o stanie Gminy Sadowie

Raport o stanie Gminy Sadowie za rok 2019

Utworzony: 2020-08-06 | Zmodyfikowany: 2020-08-06 16:47

3. Zarządzenia Wójta (jako Kierownika Jednostki) - Rok 2020

Zarządzenie Nr 120.10.2020

Utworzony: 2020-08-03 | Zmodyfikowany: 2020-08-03 15:55

4. Interpelacje i odpowiedzi - kadencja 2018 - 2023

Interpelacja z dnia 10.07.2020 r. wraz z odpowiedzią

Utworzony: 2020-07-30 | Zmodyfikowany: 2020-07-30 14:31

5. Ostrzeżenia meteo

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 75 z dnia 28 lipca 2020 roku

Utworzony: 2020-07-28 | Zmodyfikowany: 2020-07-28 14:44

6. Najbliższa sesja

Zawiadomienie o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sadowie w dniu 3 sierpnia 2020 roku.

Z A W I A D O M I E N I E W dniu 3 sierpnia 2020 r. o godz. 1600 w siedzibie Biblioteki – Ośrodka Kultury Gminy Sadowie odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie Porządek posiedzenia: Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad i zatwierdzenie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sadowie na lata 2020 – ...

Utworzony: 2020-07-28 | Zmodyfikowany: 2020-07-28 10:30

7. Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy Sadowie - kadencja 2018-2023

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomoc...

Utworzony: 2020-07-28 | Zmodyfikowany: 2020-07-28 10:25

8. Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy Sadowie - kadencja 2018-2023

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomoc...

Utworzony: 2020-07-28 | Zmodyfikowany: 2020-07-28 09:51

9. Informacje Urzędu

Ogłoszenie - pomoc materialna dla uczniów na rok szkolny 2020/2021

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich zamieszkałych na terenie Gminy Sadowie. Wnioski w tej sprawie są dostępne w Urzędzie Gminy Sadowie w pok. Nr 5. W roku szkolnym 2020/2021. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać od 1 do dnia 15 września 2020 roku. Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, ...

Utworzony: 2020-07-24 | Zmodyfikowany: 2020-07-24 12:27

10. Rok 2020

Uchwała Nr XXIV/118/2020

Utworzony: 2020-07-23 | Zmodyfikowany: 2020-07-23 13:53

11. Rok 2020

Uchwała Nr XXIV/119/2020

Utworzony: 2020-07-23 | Zmodyfikowany: 2020-07-23 11:51

12. Rok 2020

Uchwała Nr XXIV/117/2020

Utworzony: 2020-07-23 | Zmodyfikowany: 2020-07-23 11:48

13. Rok 2020

Protokół Nr XXIV/2020

Utworzony: 2020-07-23 | Zmodyfikowany: 2020-07-23 10:59

14. Zarządzenia Wójta (jako Organu) - Rok 2020

Zarządzenie Nr 0050.27.2020

Utworzony: 2020-07-20 | Zmodyfikowany: 2020-07-20 12:10

15. Zarządzenia Wójta (jako Organu) - Rok 2020

Zarządzenie Nr 0050.26.2020

Utworzony: 2020-07-20 | Zmodyfikowany: 2020-07-20 12:00

16. Ostrzeżenia meteo

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 73 z dnia 20 lipca 2020 roku

Utworzony: 2020-07-20 | Zmodyfikowany: 2020-07-20 08:02

17. Zarządzenia Wójta (jako Organu) - Rok 2020

Zarządzenie Nr 0050.25.2020

Utworzony: 2020-07-17 | Zmodyfikowany: 2020-07-17 13:41

18. Kadencja 2019-2021

Uchwała Nr II/4/2020

Utworzony: 2020-07-17 | Zmodyfikowany: 2020-07-17 10:17

19. Kadencja 2019-2021

Uchwała Nr III/5/2020

Utworzony: 2020-07-17 | Zmodyfikowany: 2020-07-17 10:00

20. Rok 2020

Uchwała Nr XXIV/116/2020

Utworzony: 2020-07-17 | Zmodyfikowany: 2020-07-17 09:06