artykuł nr 1

Sprawozdanie za 2010 rok

Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadowie za 2010 rok