artykuł nr 1

Informacja o możliwości udziału mieszkańców w...

Informacja o możliwości udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy Sadowie za 2023 rok.
artykuł nr 2

Informacja o możliwości udziału mieszkańców w...

Informacja o możliwości udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy Sadowie za 2022 rok.
artykuł nr 3

Informacja o możliwości udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy Sadowie za 2021 rok.

artykuł nr 4

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Sadowie

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Sadowie dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Sadowie raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.
artykuł nr 5

Informacja o możliwości udziału mieszkańców...

Informacja o możliwości udziału mieszkańców w debacie nad raportem o stanie Gminy Sadowie