artykuł nr 21

Wynik otwartego naboru partnera...

Wynik otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu ,,Aktywną integracją zmieniamy naszą przyszłość” w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku...
artykuł nr 22

Ogłoszenie Kierownika OPS

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu "Aktywną integracją zmieniamy naszą przyszłość" w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku ...
artykuł nr 23

Ogłoszenie - wnioski o stypendia szkolne

Urząd Gminy w Sadowiu informuje, iż do dnia 15 września 2011 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2011/2012. ...
artykuł nr 24

Obwieszczenie Wójta Gminy Sadowie

Obwieszczenie o wyborach ławników sądowych na kadencję 2011-2015 ...
artykuł nr 25

O G Ł O S Z E N I E - wnioski o stypendia szkolne

Urząd Gminy w Sadowiu informuje, iż do dnia 15 września 2010 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2010/2011.