artykuł nr 1

Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie z realizacji Programu współpracy Gminy Sadowie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021

artykuł nr 2

Sprawozdanie za 2020 rok

Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie z realizacji Programu współpracy Gminy Sadowie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020.