artykuł nr 1

Informacja

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L Nr 119, str. 1) informujemy, iż Inspektorem Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Sadowie jest Pani Dominika Jankowicz, dominika.jankowicz@cbi24.pl