główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie Inspekcji Weterynaryjnej

Ogłoszenie Inspekcji Weterynaryjnej Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w sprawie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w dniach 12 - 18 września 2019 r.

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 10.06.2019 r.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego nr: IR.I.7840.6.4.2019 z dn. 10.06.2019 r.