główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2021-04-16 12:37
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Wójta > Zarządzenia Wójta (jako Kierownika Jednostki) - Rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 120.4.2021
Wykonanie: Katarzyna Pietrzyk
2. Data: 2021-04-16 12:32
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Wójta > Zarządzenia Wójta (jako Kierownika Jednostki) - Rok 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 120.4.2021
Wykonanie: Katarzyna Pietrzyk
3. Data: 2021-04-16 12:32
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Wójta > Zarządzenia Wójta (jako Kierownika Jednostki) - Rok 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 120.3.2021
Wykonanie: Katarzyna Pietrzyk
4. Data: 2021-04-16 12:32
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Wójta > Zarządzenia Wójta (jako Kierownika Jednostki) - Rok 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 120.2.2021
Wykonanie: Katarzyna Pietrzyk
5. Data: 2021-04-16 09:17
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady Gminy - kadencja 2018 - 2023 > Rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXII/171/2021
Wykonanie: Katarzyna Pietrzyk
6. Data: 2021-04-16 09:15
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady Gminy - kadencja 2018 - 2023 > Rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXII/171/2021
Wykonanie: Katarzyna Pietrzyk
7. Data: 2021-04-14 12:02
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sadowie
Wykonanie: Arkadiusz Łapa
8. Data: 2021-04-12 11:02
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sadowie
Wykonanie: Arkadiusz Łapa
9. Data: 2021-04-12 10:44
Dział: Organy > Rada Gminy > Interpelacje > Interpelacje i odpowiedzi - kadencja 2018 - 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacja z dnia 29.03.2021 r. wraz z odpowiedzią
Wykonanie: Katarzyna Pietrzyk
10. Data: 2021-04-12 10:44
Dział: Organy > Rada Gminy > Interpelacje > Interpelacje i odpowiedzi - kadencja 2018 - 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacja z dnia 29.03.2021 r. wraz z odpowiedzią
Wykonanie: Katarzyna Pietrzyk