główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja - zmiana czasu

Przypominamy - dnia 25 października następuje zmiana czasu na "zimowy" ...

artykuł nr 2

Harmonogram

Harmonogram dyżurów w Urzędzie Gminy Sadowie w dniu 25 października 2015 r. w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 0050.55.2015

Zarządzenie Wójta Gminy Sadowie w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Sadowie w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 0050.54.2015

Zarządzenie Wójta Gminy Sadowie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 0050.52.2015

Zarządzenie w sprawie powołania przedstawicieli Wójta Gminy Sadowie do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu.