główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 0050.7.2020

Zarządzenie Nr 0050.7.2020 Wójta Gminy Sadowie z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 0050.5.2020

Zarządzenie Nr 0050.5.2020 Wójta Gminy Sadowie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 0050.4.2020

Zarządzenie Nr 0050.4.2020 Wójta Gminy Sadowie z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Sadowie na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2020 roku

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 0050.3.2020

Zarządzenie Nr 0050.3.2020 Wójta Gminy Sadowie z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Indywidualnej diagnozy potrzeb edukacyjnych Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu.