główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XIX/104/2020

Uchwała Nr XIX/104/2020 Rady Gminy Sadowie z dnia 16marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowie na lata 2020 - 2035.

artykuł nr 2

Uchwała Nr XIX/103/2020

Uchwała Nr XIX/103/2020 Rady Gminy Sadowie z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.

artykuł nr 3

Uchwała Nr XVII/102/2020

Uchwała Nr XVIII/102/2020 Rady Gminy Sadowie z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowie na lata 2020 - 2035.

artykuł nr 4

Uchwała Nr XVII/101/2020

Uchwała Nr XVIII/101/2020 Rady Gminy Sadowie z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.

artykuł nr 5

Uchwała Nr XVII/100/2020

Uchwała Nr XVII/100/2020 Rady Gminy Sadowie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu na realizację zadań z zakresu dróg powiatowych na 2020 r.

Dostępne kategorie:
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020