główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XVII/100/2020

Uchwała Nr XVII/100/2020 Rady Gminy Sadowie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu na realizację zadań z zakresu dróg powiatowych na 2020 r.

artykuł nr 2

Uchwała Nr XVII/99/2020

Uchwała Nr XVII/99/2020 Rady Gminy Sadowie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego typu A dla szpitala Św. Leona w Opatowie

artykuł nr 3

Uchwała Nr XVII/98/2020

Uchwała Nr XVII/98/2020 Rady Gminy Sadowie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadowie na 2020 rok.

artykuł nr 4

Uchwała Nr XVII/97/2020

Uchwała Nr XVII/97/2020 Rady Gminy Sadowie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowie na lata 2020-2035

artykuł nr 5

Uchwała Nr XVII/96/2020

Uchwała Nr XVII/96/2020 Rady Gminy Sadowie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Gminy Sadowie.

Dostępne kategorie:
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020