główna zawartość
artykuł nr 1

Petycja z dnia 26.08.2019 r.

Data wpływu: 26.08.2019

Forma złożenia: elektronicznie

Imię i nazwisko wnoszącego: Szulc-Efekt sp. z o. o.

 

Przedmiot petycji: w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 tj. z dnia 2018.05.10)  - opublikowanie w Podmiotowej Stronie Biuletynu Informacji Publicznej - użytkowanych w Urzędzie wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych, których użytkowanie może usprawnić komunikację z Urzędem. 

Termin rozpatrzenia petycji: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji

Informacje o przebiegu postępowania: --------------------------

Data zawiadomienia podmiotu wnoszącego o sposobie załatwienia petycji: ..............

Informacja o sposobie załatwienia petycji (skan): ...................

Załączniki:
Treść petycji wraz z odpowiedzią 2.43 MB
artykuł nr 2

Petycja z dnia 04.06.2019 r.

Data wpływu: 04.06.2018

Forma złożenia: elektronicznie

Imię i nazwisko wnoszącego: Szulc-Efekt sp. z o. o.

Imię i nazwisko bądź nazwa podmiotu trzeciego: .................................

Przedmiot petycji: w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 tj. z dnia 2018.05.10)  -   biorąc pod uwagę, iż czyste środowisko i zmniejszenie tzw. emisji wtórej należy z pewnością do wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji - wnosimy o: 

Zaplanowanie postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa - a co za tym idzie - zwiększenie udziału bardziej ekologicznych paliw - typu - skroplony gaz ziemny, etc. 

Termin rozpatrzenia petycji: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji

Informacje o przebiegu postępowania: --------------------------

Data zawiadomienia podmiotu wnoszącego o sposobie załatwienia petycji: ..............

Informacja o sposobie załatwienia petycji (skan): ...................

Załączniki:
Treść petycji 1.03 MB
Odpowiedź na petycję 141.36 KB
artykuł nr 3

Petycja z dnia 28.05.2019 r.

Data wpływu: 09.11.2018

Forma złożenia: elektronicznie

Imię i nazwisko wnoszącego: Szulc-Efekt sp. z o. o.

Imię i nazwisko bądź nazwa podmiotu trzeciego: .................................

Przedmiot petycji: w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10)   -  o zebranie ofert rynkowych w tym obszarze oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych w przedmiotowym obszarze; 

oraz powiadomienie wnioskodawcy - czy z wykonanej wyżej wzmiankowanej analizy  wynika, że zasadnym będzie - w ciągu najbliższego roku - aneksowanie umów lub ogłoszenie postepowań optymalizacyjnych w tym obszarze.  

Termin rozpatrzenia petycji: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji

Informacje o przebiegu postępowania: --------------------------

Data zawiadomienia podmiotu wnoszącego o sposobie załatwienia petycji: ..............

Informacja o sposobie załatwienia petycji (skan): ...................

Załączniki:
Odpowiedź na petycję 146.63 KB
artykuł nr 4

Petycja z dnia 09.11.2018 r.

Data wpływu: 09.11.2018

Forma złożenia: elektronicznie

Imię i nazwisko wnoszącego: Szulc-Efekt sp. z o. o.

Imię i nazwisko bądź nazwa podmiotu trzeciego: .................................

Przedmiot petycji: Na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Kierownika JST - o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia  - w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Termin rozpatrzenia petycji: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji

Informacje o przebiegu postępowania: --------------------------

Data zawiadomienia podmiotu wnoszącego o sposobie załatwienia petycji: ..............

Informacja o sposobie załatwienia petycji (skan): ...................

Załączniki:
Treść petycji 4.24 MB
artykuł nr 5

Petycja z dnia 14.09.2018 r.

Data wpływu: 14.09.2018

Forma złożenia: elektronicznie

Imię i nazwisko wnoszącego: Szulc-Efekt sp. z o. o.

Imię i nazwisko bądź nazwa podmiotu trzeciego: .................................

Przedmiot petycji: Na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Kierownika JST - o próbę wdrożenia w Gminie - rozpowszechnionego w Krajach rozwinietych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii.

Odwzorowanie cyfrowe petycji (skan): Petycja

Termin rozpatrzenia petycji: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji

Informacje o przebiegu postępowania: --------------------------

Data zawiadomienia podmiotu wnoszącego o sposobie załatwienia petycji: ..............

Informacja o sposobie załatwienia petycji (skan): ...................

 
Załączniki:
Załącznik 1.95 MB