główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego...

Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego Gminy Sadowie informuje o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego komunalizowanego mienia gromadzkiego, obejmującego nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym Bogusławice.

artykuł nr 2

Zapraszamy do udziału w Dyskusji publicznej dotyczącej Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowie wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Drodzy Mieszkańcy

Zapraszamy do udziału w Dyskusji publicznej dotyczącej Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowie wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, która odbędzie się w dniu 12.02.2021 r. (piątek) w siedzibie Biblioteki - Ośrodku Kultury Gminy Sadowie w Sadowiu, o godz. 12.00 oraz 13.30 z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych. Dyskusja publiczna będzie transmitowana poprzez platformę cyfrową wraz z możliwością zadawania pytań pod nr tel. 15 8692 432. Link dostępny na stronie http://www.bip.sadowie.akcessnet.net/ w zakładce „Aktualności i ogłoszenia”.

Przypominamy Projekt SUiKZP jest dostępny pod linkiem: http://www.bip.sadowie.akcessnet.net/index.php?job=wiad...

Link do transmisji:

 

 

>https://youtu.be/DII7zFBLeNs

 

 

artykuł nr 3

Zapraszamy do udziału w Dyskusji publicznej dotyczącej Projektu zmiany jednostkowej nr 3 w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sadowie

Zapraszamy do udziału w Dyskusji publicznej dotyczącej Projektu zmiany jednostkowej nr 3
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sadowie wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
, odbędzie się w dniu 10.02.2021 r. w siedzibie Biblioteki - Ośrodku Kultury Gminy Sadowie
w Sadowiu
, o godz. 1200 z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych. Dyskusja publiczna będzie transmitowana poprzez platformę cyfrową wraz z możliwością zadawania pytań pod nr tel. 15 8692 432. Link dostępny na stronie http://www.bip.sadowie.akcessnet.net/ w zakładce „Aktualności i ogłoszenia”.

Wnioski i uwagi można składać do Wójta Gminy Sadowie w terminie do dnia 05.03.2021 r.

Link do transmisji https://youtu.be/Iam3KtaTMUM

artykuł nr 4

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY SADOWIE NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU W 2021 ROKU

Treść informacji
artykuł nr 5

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego...

Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego Gminy Sadowie informuje o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego komunalizowanego mienia gromadzkiego, obejmującego nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym Szczucice.