główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez...

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w Gminie Sadowie za 2018 r.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze

dotyczy: naboru na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielny referent w kancelarii szkoły w wymiarze 1 etat

artykuł nr 3

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy: udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - F.H.U. "VALDI"

artykuł nr 4

Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie

Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie

artykuł nr 5

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn. „Rewitalizacja miejscowości Sadowie – etap II”