artykuł nr 1

Rozstrzygnięcie postępowania Rozeznanie rynku nr...

Rozeznanie rynku nr 2/R/2021 Na usługi indywidualnego poradnictwa prawnego dla 12 rodziców/prawnych opiekunów uczestników projektu przeprowadzone w ramach projektu „Świetlica środowiskowa w gminie Sadowie”.
artykuł nr 2

Konsultacje w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

Ogłoszenie

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

 

Zapraszamy Organizacje pozarządowe do konsultacji „Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

 Konsultacje odbywać się będą w dniu: 26.11.2021 r. o godzinie 1000 w Sali Ślubów Urzędu Gminy w Sadowiu oraz poprzez złożenie w dniach
25-26 listopada 2021r. przez uprawione organizacje opinii i uwag drogą elektroniczną na adres: g.frejlich@sadowie.pl, lub bezpośrednio na piśmie w kancelarii UG Sadowie (Sadowie 86, 27 – 580 Sadowie), przy czym dopuszcza się wyrażanie stanowiska także w terminie wcześniejszym.

Z przebiegu konsultacji sporządzony zostanie protokół zawierający
w szczególności: daty przeprowadzenia konsultacji, wykaz organizacji zgłaszających opinie i uwagi, przedmiot konsultacji oraz ich wyniki.

 

 

Załączniki:

  1. Zarządzenie nr 0050.43.2021 Wójta Gminy Sadowie

  z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie określenie sposobu

 i przeprowadzenia konsultacji,

 

  1. Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
  2. Program współpracy gminy Sadowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
artykuł nr 3

Rozeznanie rynku nr 2/R/2021 Na usługi...

ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie „Rosa” Sadowie 99a, 27-580 Sadowie
artykuł nr 4

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektoratu...

Zamieszczamy Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie stwierdzenia znikomego zanieczyszczenia mikrobiologicznego próbek wody z wodociągu Wszechświęte - Sadowie. Prosimy o stosowanie się do zaleceń opisanych w  komunikacie. Jednocześnie informujemy, że trwają działania zmierzające do poprawy jakości wody.
artykuł nr 5

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Dotyczy postępowania: Rozeznanie rynku na usługi wsparcia psychologicznego w ramach projektu „Świetlica środowiskowa w gminie Sadowie”.