artykuł nr 1

Obwieszczenie znak: WA.ZUZ.4.4210.494.2023.ES z dn. 14.02.2024 r.

artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W RADOMIU

artykuł nr 3

Postanowienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2023r.

artykuł nr 4

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPATOWSKIEGO Z DNIA...

DOTYCZY: "BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI BISKUPICE NA ODCINKU 106,77M DZ.EWID.NR 5/4 NA TERENIE GMINY SADOWIE"
artykuł nr 5

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

DOTYCZY: "BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI BISKUPICE NA ODCINKU 106,77M DZ.EWID.NR 5/4 NA TERENIE GMINY SADOWIE"