Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2022-05-24 16:24
Dział: Organizacje pozarządowe » Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie w sprawie współpracy Gminy Sadowie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie z realizacji Programu współpracy Gminy Sadowie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021
Wykonanie: Grzegorz Frejlich
Data: 2022-05-24 16:20
Dział: Organizacje pozarządowe » Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie w sprawie współpracy Gminy Sadowie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie z realizacji Programu współpracy Gminy Sadowie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021
Wykonanie: Grzegorz Frejlich
Data: 2022-05-23 15:02
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje » Najbliższa sesja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o zwyczajnej sesji Rady Gminy Sadowie w dniu 24 maja 2022 roku.
Wykonanie: Katarzyna Pietrzyk
Data: 2022-05-23 15:00
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje » Najbliższa sesja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o zwyczajnej sesji Rady Gminy Sadowie w dniu 24 maja 2022 roku.
Wykonanie: Katarzyna Pietrzyk
Data: 2022-05-23 15:00
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje » Najbliższa sesja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o zwyczajnej sesji Rady Gminy Sadowie w dniu 24 maja 2022 roku.
Wykonanie: Katarzyna Pietrzyk
Data: 2022-05-23 14:59
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje » Najbliższa sesja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o zwyczajnej sesji Rady Gminy Sadowie w dniu 24 maja 2022 roku.
Wykonanie: Katarzyna Pietrzyk
Data: 2022-05-23 14:59
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje » Najbliższa sesja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o zwyczajnej sesji Rady Gminy Sadowie w dniu 24 maja 2022 roku.
Wykonanie: Katarzyna Pietrzyk
Data: 2022-05-23 14:58
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje » Najbliższa sesja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o zwyczajnej sesji Rady Gminy Sadowie w dniu 24 maja 2022 roku.
Wykonanie: Katarzyna Pietrzyk
Data: 2022-05-20 16:02
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Pomoc publiczna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku
Wykonanie: Grzegorz Frejlich
Data: 2022-05-20 16:00
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Pomoc publiczna
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku
Wykonanie: Grzegorz Frejlich
Data: 2022-05-20 15:58
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Pomoc publiczna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W 2021 R. Z TYTUŁU ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO
Wykonanie: Grzegorz Frejlich
Data: 2022-05-20 15:57
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Pomoc publiczna
Opis zmian: dodanie artykułu: WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W 2021 R. Z TYTUŁU ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO
Wykonanie: Grzegorz Frejlich
Data: 2022-05-20 15:44
Dział: Aktualności i ogłoszenia » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie i mediacja
Wykonanie: Grzegorz Frejlich
Data: 2022-05-20 15:44
Dział: Aktualności i ogłoszenia » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie i mediacja
Wykonanie: Grzegorz Frejlich
Data: 2022-05-20 13:48
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Gminy Sadowie - 2021 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadowie za 2021 rok
Wykonanie: Grzegorz Frejlich
Data: 2022-05-20 13:47
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Gminy Sadowie - 2021 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadowie za 2021 rok
Wykonanie: Grzegorz Frejlich
Data: 2022-05-20 13:20
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Gminy Sadowie - 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadowie za 2020 rok
Wykonanie: Grzegorz Frejlich
Data: 2022-05-20 13:19
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Gminy Sadowie - 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadowie za 2020 rok
Wykonanie: Grzegorz Frejlich
Data: 2022-05-20 12:21
Dział: Zarządzenie kryzysowe i obrona cywilna » Ostrzeżenia meteo
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne nr 51 z dnia 20 maja 2022 roku
Wykonanie: Kamil Jankowski
Data: 2022-05-20 12:20
Dział: Zarządzenie kryzysowe i obrona cywilna » Ostrzeżenia meteo
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne nr 51 z dnia 20 maja 2022 roku
Wykonanie: Kamil Jankowski
Data: 2022-05-20 12:18
Dział: Zarządzenie kryzysowe i obrona cywilna » Ostrzeżenia meteo
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne nr 50 z dnia 20 maja 2022 roku
Wykonanie: Kamil Jankowski
Data: 2022-05-20 12:18
Dział: Zarządzenie kryzysowe i obrona cywilna » Ostrzeżenia meteo
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne nr 50 z dnia 20 maja 2022 roku
Wykonanie: Kamil Jankowski
Data: 2022-05-18 13:59
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady Gminy - kadencja 2018 - 2023 » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIV/184/2021
Wykonanie: Katarzyna Pietrzyk
Data: 2022-05-18 13:59
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady Gminy - kadencja 2018 - 2023 » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIV/184/2021
Wykonanie: Katarzyna Pietrzyk
Data: 2022-05-18 13:59
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady Gminy - kadencja 2018 - 2023 » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIV/184/2021
Wykonanie: Katarzyna Pietrzyk
Data: 2022-05-18 12:50
Dział: Aktualności i ogłoszenia » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Sadowie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy lokalnej na 2022 rok
Wykonanie: Grzegorz Frejlich
Data: 2022-05-18 12:47
Dział: Aktualności i ogłoszenia » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GŁOSZENIE Wójta Gminy Sadowie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy lokalnej na 2022 rok
Wykonanie: Grzegorz Frejlich
Data: 2022-05-18 12:47
Dział: Aktualności i ogłoszenia » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GŁOSZENIE Wójta Gminy Sadowie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy lokalnej na 2022 rok
Wykonanie: Grzegorz Frejlich
Data: 2022-05-18 12:46
Dział: Aktualności i ogłoszenia » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GŁOSZENIE Wójta Gminy Sadowie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy lokalnej na 2022 rok
Wykonanie: Grzegorz Frejlich
Data: 2022-05-18 12:45
Dział: Aktualności i ogłoszenia » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GŁOSZENIE Wójta Gminy Sadowie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy lokalnej na 2022 rok
Wykonanie: Grzegorz Frejlich