Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Zarządzenia Wójta (jako Organu) - Rok 2021

Zarządzenie Nr 0050.35.2021

Utworzony: 2021-10-20 | Zmodyfikowany: 2021-10-20 12:29

2. Rok 2021

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Utworzony: 2021-10-19 | Zmodyfikowany: 2021-10-19 13:19

3. Rok 2021

Ogłoszenie o wyborze oferty

Utworzony: 2021-10-18 | Zmodyfikowany: 2021-10-18 11:45

4. Rok 2021

Zapytanie ofertowe

Utworzony: 2021-10-08 | Zmodyfikowany: 2021-10-18 11:43

5. Najbliższa sesja

Zawiadomienie o zwyczajnej sesji Rady Gminy Sadowie w dniu 25 października 2021 roku.

Z A W I A D O M I E N I E W dniu 25 października 2021 r. o godz. 1300 w siedzibie Biblioteki – Ośrodka Kultury Gminy Sadowie odbędzie się zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie. Porządek posiedzenia: Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad i zatwierdzenie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie z działalności Wójt...

Utworzony: 2021-10-14 | Zmodyfikowany: 2021-10-14 10:25

6. Zarządzenia Wójta (jako Kierownika Jednostki) - Rok 2021

Zarządzenie Nr 120.11.2021

Utworzony: 2021-09-07 | Zmodyfikowany: 2021-10-12 12:15

7. Zarządzenia Wójta (jako Kierownika Jednostki) - Rok 2021

Zarządzenie Nr 120.10.2021

Utworzony: 2021-09-07 | Zmodyfikowany: 2021-10-12 12:13

8. Zarządzenia Wójta (jako Organu) - Rok 2021

Zarządzenie Nr 0050.34.2021

Utworzony: 2021-10-08 | Zmodyfikowany: 2021-10-08 12:21

9. Zarządzenia Wójta (jako Organu) - Rok 2021

Zarządzenie Nr 0050.33.2021

Utworzony: 2021-10-08 | Zmodyfikowany: 2021-10-08 11:51

10. Rok 2021

Protokół Nr XXXVI/2021

Utworzony: 2021-10-06 | Zmodyfikowany: 2021-10-06 10:34

11. Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok.

Utworzony: 2021-04-23 | Zmodyfikowany: 2021-10-06 10:28

12. Interpelacje i odpowiedzi - kadencja 2018 - 2023

Interpelacja z dnia 17.09.2021 r. wraz z odpowiedzią

Utworzony: 2021-10-04 | Zmodyfikowany: 2021-10-04 12:36

13. Ogłoszenia

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wody!

Utworzony: 2021-10-01 | Zmodyfikowany: 2021-10-01 08:15

14. Zarządzenia Wójta (jako Organu) - Rok 2021

Zarządzenie Nr 0050.30a.2021

Utworzony: 2021-09-30 | Zmodyfikowany: 2021-09-30 08:51

15. Zarządzenia Wójta (jako Organu) - Rok 2021

Zarządzenie Nr 0050.32.2021

Utworzony: 2021-09-28 | Zmodyfikowany: 2021-09-28 09:47

16. Rok 2021

Zbiorcze zestawienie ofert

Utworzony: 2021-09-24 | Zmodyfikowany: 2021-09-24 14:25

17. Rok 2021

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Utworzony: 2021-09-24 | Zmodyfikowany: 2021-09-24 09:15

18. Rok 2021

Uchwała Nr XXXVI/199/2021

Utworzony: 2021-09-21 | Zmodyfikowany: 2021-09-22 11:14

19. Rok 2021

Uchwała Nr XXXVI/198/2021

Utworzony: 2021-09-21 | Zmodyfikowany: 2021-09-21 14:12

20. Rok 2021

Uchwała Nr XXXVI/197/2021

Utworzony: 2021-09-21 | Zmodyfikowany: 2021-09-21 14:11