Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Ostrzeżenia meteo

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 08 z dnia 20 stycznia 2022 roku

Utworzony: 2022-01-20 | Zmodyfikowany: 2022-01-20 08:03

2. Rok 2021

Protokół Nr XL/2022

Utworzony: 2022-01-19 | Zmodyfikowany: 2022-01-19 11:31

3. Najbliższa sesja

Zawiadomienie o zwyczajnej sesji Rady Gminy Sadowie w dniu 27 stycznia 2022 roku.

Z A W I A D O M I E N I E W dniu 27 stycznia 2022 r. o godz. 1300 w siedzibie Biblioteki – Ośrodka Kultury Gminy Sadowie odbędzie się zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie. Porządek posiedzenia: Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad i zatwierdzenie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie z działalności Wójta za...

Utworzony: 2022-01-19 | Zmodyfikowany: 2022-01-19 11:22

4. Ostrzeżenia meteo

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 7 z dnia 17 stycznia 2022 roku

Zjawisko: Oblodzenie, Stopień zagrożenia: 1 Ważność: Od: 2022-01-17 godz. 14:00 Do: 2022-01-08 godz. 08:00

Utworzony: 2022-01-17 | Zmodyfikowany: 2022-01-17 14:26

5. Ostrzeżenia meteo

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego nr 6 z dnia 17 stycznia 2022 roku

Utworzony: 2022-01-17 | Zmodyfikowany: 2022-01-17 12:54

6. Ostrzeżenia meteo

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 6 z dnia 17 stycznia 2022 roku

Utworzony: 2022-01-17 | Zmodyfikowany: 2022-01-17 08:00

7. Ostrzeżenia meteo

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 5/2022 z dnia 14 stycznia 2022 roku

Utworzony: 2022-01-14 | Zmodyfikowany: 2022-01-14 08:07

8. Rok 2021

Ogłoszenie o wyborze oferty

Utworzony: 2022-01-13 | Zmodyfikowany: 2022-01-13 13:34

9. Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Utworzony: 2022-01-13 | Zmodyfikowany: 2022-01-13 12:01

10. Ostrzeżenia meteo

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 4 z dnia 12 stycznia 2022 roku

Utworzony: 2022-01-13 | Zmodyfikowany: 2022-01-13 06:54

11. Zarządzenia Wójta (jako Kierownika Jednostki) - Rok 2021

Zarządzenie Nr 120.16.2021

Utworzony: 2022-01-12 | Zmodyfikowany: 2022-01-12 11:46

12. Rok 2021

Uchwała Nr XL/222/2021

Utworzony: 2022-01-05 | Zmodyfikowany: 2022-01-12 10:29

13. Plan pracy

Plan pracy Rady Gminy Sadowie na 2022 rok.

Utworzony: 2022-01-11 | Zmodyfikowany: 2022-01-11 13:59

14. Plan pracy

Plan pracy na 2022 rok

Utworzony: 2022-01-11 | Zmodyfikowany: 2022-01-11 13:37

15. Plan pracy

Plan pracy na 2022 rok

Utworzony: 2022-01-11 | Zmodyfikowany: 2022-01-11 13:26

16. Plan pracy

Plan pracy na 2022 rok

Utworzony: 2022-01-11 | Zmodyfikowany: 2022-01-11 13:22

17. Plan pracy

Plan pracy na 2022 rok

Utworzony: 2022-01-11 | Zmodyfikowany: 2022-01-11 13:13

18. Rok 2021

Uchwała Nr XL/223/2021

Utworzony: 2022-01-05 | Zmodyfikowany: 2022-01-11 11:48

19. Rok 2021

Uchwała Nr XL/219/2021

Utworzony: 2022-01-05 | Zmodyfikowany: 2022-01-11 11:47

20. Rok 2021

Uchwała Nr XL/220/2021

Utworzony: 2022-01-05 | Zmodyfikowany: 2022-01-11 11:45