główna zawartość
artykuł nr 1

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania...

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sadowie

artykuł nr 2

Zmiana jednostkowa Nr 3 MPZP Gminy Sadowie

Załączniki:
załącznik mapowy 1,002.50 KB
legenda 207.39 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XX/97/2016

Uchwała Rady Gminy Sadowie w sprawie zmiany jednostkowej Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowie

artykuł nr 4

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sadowie

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sadowie