główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XX/97/2016

Uchwała Rady Gminy Sadowie w sprawie zmiany jednostkowej Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowie

artykuł nr 2

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sadowie

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sadowie