artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Sadowie

o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 4w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Sadowie sołectwa Sadowie i Jacentówwraz z prognozą oddziaływania na środowisko
artykuł nr 2

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania...

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sadowie
artykuł nr 3

Zmiana jednostkowa Nr 3 MPZP Gminy Sadowie

artykuł nr 4

Uchwała Nr XX/97/2016

Uchwała Rady Gminy Sadowie w sprawie zmiany jednostkowej Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowie
artykuł nr 5

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego...

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sadowie
Dostępne podkategorie:
Akta Planowania Przestrzennego