artykuł nr 1

Raport o stanie Gminy Sadowie za rok 2022

Wójt Gminy Sadowie przedkłada Raport o stanie Gminy Sadowie za rok 2022
artykuł nr 2

Raport o stanie Gminy Sadowie za rok 2021

Wójt Gminy Sadowie przedstawia Raport o stanie Gminy Sadowie za 2021 rok. Szczegóły w załączniku.
artykuł nr 3

Raport o stanie Gminy Sadowie za rok 2020

Wójt Gminy Sadowie przedkłada Raport o stanie Gminy Sadowie za rok 2020
artykuł nr 4

Raport o stanie Gminy Sadowie za rok 2019

Wójt Gminy Sadowie przedstawia raport o Stanie Gminy za rok 2019. Szczegóły w załączniku.
artykuł nr 5

Raport o stanie Gminy Sadowie za rok 2018

Wójt Gminy Sadowie przedstawia raport o Stanie Gminy za rok 2018. Szczegóły w załączniku.