artykuł nr 1

ORGANIZACJA URZĘDU

Organizacja Urzędu

L.P.

JEDNOSTKA

TELEFON

PARTER

1

REFERAT FINANSOWY: PODATKI I OPŁATY LOKALNE, WYMIAR PODATKU

WEW. 33

2

REFERAT FINANSOWY: KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA, KASA

WEW. 34

3

REFERAT FINANSOWY: SKARBNIK GMINY

WEW. 40

4

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH, PROMOCJA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, STRONA WWW, WSPÓŁPRACA Z NGO, INWESTYCJE, BUDOWNICTWO, MPZP, WODOCIĄG, OCZYSZCZALNIE

WEW. 41

5

GOSPODARKA GRUNTAMI, OCHRONA ŚRODOWISKA, SPRAWY ROLNE, ŁOWIECTWO, WYCINKA DRZEW, DROGOWNICTWO, PRZETARGI

WEW. 42

I PIĘTRO

6

SEKRETARZ GMINY

WEW. 31

7

SEKRETARIAT, KADRY, SPRAWY ORGANIZACYJNE

WEW. 32

8

WÓJT GMINY

WEW. 35

9

OBSŁUGA RADY GMINY, STYPENDIA

WEW. 36

10

URZĄD STANU CYWILNEGO: Z-CA KIEROWNIKA, DOWODY OSOBISTE, EWIDENCJA LUDNOŚCI

WEW. 37

11

URZĄD STANU CYWILNEGO: KIEROWNIK

WEW. 38

12URZĄD STANU CYWILNEGO: SPRAWY OBRONNE, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZAWEW. 39