artykuł nr 1

Statut Młodzieżowej Rady Gminy

Uchwała Nr V/28/2019 Rady Gminy Sadowie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie i nadania jej statutu.