artykuł nr 1

Protokół - wybory Młodzieżowej Rady Gminy odbyte w dniu 7 października 2021r.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 0050.28.2021 Wójta Gminy Sadowie...

Zarządzenie Nr 0050.28.2021 Wójta Gminy Sadowie z dnia 1 września 2021 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie IV kadencji na lata 2021 - 2023.
artykuł nr 3

Protokół - wybory do Młodzieżowej Rady w dniu 26.11.2019 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 0050.20.2019 Wójta Gminy Sadowie ...

Zarządzenie Wójta Gminy Sadowie w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie III kadencji (2019-2021).
artykuł nr 5

Uchwała NR V/28/2019 RADY GMINY SADOWIE z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie i nadania jej statutu.