artykuł nr 1

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

W dniu 2 lipca 2021 roku o godz. 14.00 w siedzibie
Biblioteki – Ośrodka Kultury Gminy Sadowie odbędzie się IV sesja Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie IV sesji Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji
  5. Przyjęcie wniosku o zrzeczeniu się funkcji koordynatora Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie.
  6. Dyskusja nad planem działania Rady w okresie wakacyjnym.
  7. Interpelacje radnych.
  8. Wolne wnioski i informacje.
  9. Zakończenie obrad III sesji Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie.

 

artykuł nr 2

Zawiadomienie

W dniu 15 lipca 2020 roku o godz. 12.00 w siedzibie Biblioteki - Ośrodka Kultury Gminy Sadowie odbędzie się III sesja Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie.
artykuł nr 3

Zawiadomienie

W dniu 18 stycznia 2020 roku o godz. 12.00 w siedzibie Biblioteki - Ośrodka Kultury Gminy Sadowie odbędzie się II sesja Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie.
artykuł nr 4

Zaproszenie na sesję Młodzieżowej Rady Gminy...

W dniu 30 grudnia 2019 roku o godz. 12.00 w siedzibie Biblioteki - Ośrodka Kultury Gminy Sadowie odbędzie się I sesja Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie III kadencji.
artykuł nr 5

Zawiadomienie

W dniu 24 listopada 2017 roku o godz. 1430 w siedzibie Biblioteki – Ośrodka Kultury Gminy Sadowie odbędzie się I sesja Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie II kadencji.