artykuł nr 1

Ulotka na temat kwarantanny domowej

Od 15 marca każda osoba po powrocie do Polski obowiązana jest poddać się kwarantanne. Prosimy o zapoznanie się z załączoną ulotką dotyczącą zasad postępowania.
artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2020 WÓJTA GMINY SADOWIE z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.