artykuł nr 1

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2024

Wójt Gminy Sadowie informuje, że na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została opublikowana procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 r.:
artykuł nr 2

Bezpłatny gminny przewóz pasażerski do lokali wyborczych w dniu wyborów, tj. 15 października 2023 roku

obrazek
artykuł nr 3

WYBORY DO RAD POWIATOWYCH ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY ROLNICZEJ 2023

Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej uprzejmie informuje, że na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, uchwałą nr 2/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 zostały zarządzone na dzień 24 września 2023 roku (niedziela) w godzinach 8:00-18:00 wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych, w tym również do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach.

Zgodnie z Ustawą o Izbach Rolniczych czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do walnego zgromadzenia mają członkowie izby. Członkiem izby rolniczej z mocy prawa, jest każda osoba fizyczna i prawna będąca podatnikiem podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym oraz podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. Przysługuje im prawo kandydowania i głosowania w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Na stronie internetowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej (http://www.sir-kielce.pl ) funkcjonuje zakładka “Wybory do Izb Rolniczych 2023”, gdzie publikowane są wszystkie niezbędne informacje dotyczące organizacji, zgłoszeń kandydatów i przygotowań do tegorocznych wyborów. Odsyłamy również Państwa na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sadowie pod adres https://www.bip.sadowie.akcessnet.net/ gdzie również udostępniamy informacje w sprawie zarządzonych przez Zarząd ŚI­R wyborów.

Dodatkowo informujemy, że koordynowaniem całości spraw w Gminie Sadowie zajmuje się Pani Ewa Kania, pok. nr 2 kontakt telefoniczny: (15)8692440

artykuł nr 4

Informacja w sprawie przeciwdziałania ASF

Prosimy zapoznać się z zamieszczonymi materiałami informacyjnymi w sprawie przeciwdziałania ASF
artykuł nr 5

Wzmożony ruch pojazdów wojskowych i statków powietrznych - informacja MON

Ministerstwo Obrony Narodowej informuje: „Od piątku 4 sierpnia do 6 sierpnia 2023 r. na drogach niemal całej Polski, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z przygotowaniami do Wielkiej Defilady pod hasłem Silna Biało-Czerwona, która odbędzie się na Wisłostradzie w Warszawie, w związku ze Świętem Wojska Polskiego. Ruch kolumn pojazdów wojskowych będzie odbywał się po drogach niemal wszystkich województw. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych.

Natomiast w poniedziałek 7 sierpnia, w godzinach 8.00-12.00, nad Polską będzie można zaobserwować także wzmożony ruch statków powietrznych, które będą przemieszczać się na zgrupowania do parady lotniczej. Piloci będą także realizować loty treningowe od 8 do 13 sierpnia.

Pojazdy najczęściej poruszać się będą w godzinach nocnych, aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu. Jednak niektóre przejazdy będą odbywać się w ciągu dnia, a nawet w godzinach szczytów natężenia ruchu. Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi władzami, w tym lokalnymi.

Zwracam się do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie. Prosimy również, aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych”.

źródło:  Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach