artykuł nr 1

Trening systemu alarmowania ludności w dniu 1...

Na podstawie zarządzenia nr 92/2021 Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa świętokrzyskiego treningu systemu alarmowania ludności, w dniu 1 sierpnia 2021 r. o godz. 17.00 zostanie przeprowadzony na terenie województwa świętokrzyskiego wojewódzki trening systemu alarmowania ludności, zwany dalej treningiem, przy wykorzystaniu akustycznego sygnału alarmowego - ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut. Celem treningu jest doskonalenie działania systemu alarmowan...
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXIX.71.2020 Rady Powiatu w Opatowie z...

Godziny pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu opatowskiego i harmonogram dyżurów.
artykuł nr 3

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dn....

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 08.10.2019 r. znak: IR.I.7840.6.4.2019
artykuł nr 4

Ogłoszenie Inspekcji Weterynaryjnej

Ogłoszenie Inspekcji Weterynaryjnej Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w sprawie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w dniach 12 - 18 września 2019 r.
artykuł nr 5

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dn....

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego nr: IR.I.7840.6.4.2019 z dn. 10.06.2019 r.