artykuł nr 1

Konsultacje w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

 

Zapraszamy Organizacje pozarządowe do konsultacji „Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

 Konsultacje odbywać się będą w dniu: 22.11.2022 r. o godzinie 1000 w Sali Ślubów Urzędu Gminy w Sadowiu oraz poprzez złożenie w dniach
8-22 listopada 2022r. przez uprawione organizacje opinii i uwag drogą elektroniczną na adres: g.frejlich@sadowie.pl, lub bezpośrednio na piśmie w kancelarii UG Sadowie (Sadowie 86, 27 – 580 Sadowie), przy czym dopuszcza się wyrażanie stanowiska także w terminie wcześniejszym.

Z przebiegu konsultacji sporządzony zostanie protokół zawierający
w szczególności: daty przeprowadzenia konsultacji, wykaz organizacji zgłaszających opinie i uwagi, przedmiot konsultacji oraz ich wyniki.

artykuł nr 2

PROTOKÓŁ z konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

artykuł nr 3

Konsultacje w sprawie przyjęcia Rocznego Programu...

Zarządzenie nr 0050.43.2021 Wójta Gminy Sadowie z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie określenie sposobu i przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektu Uchwały Rady Gminy Sadowie w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
artykuł nr 4

PROTOKÓŁ z konsultacji programu współpracy z...

PROTOKÓŁ z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Sadowie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020 r.
artykuł nr 5

Konsultacje w sprawie przyjęcia Rocznego Programu...

Zarządzenie nr 0050.51.2020 Wójta Gminy Sadowiez dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie określenie sposobu i przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektu Uchwały Rady Gminy Sadowie w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.