artykuł nr 1

PROTOKÓŁ z konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

artykuł nr 2

Konsultacje w sprawie przyjęcia Rocznego Programu...

Zarządzenie nr 0050.43.2021 Wójta Gminy Sadowie z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie określenie sposobu i przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektu Uchwały Rady Gminy Sadowie w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
artykuł nr 3

PROTOKÓŁ z konsultacji programu współpracy z...

PROTOKÓŁ z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Sadowie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020 r.
artykuł nr 4

Konsultacje w sprawie przyjęcia Rocznego Programu...

Zarządzenie nr 0050.51.2020 Wójta Gminy Sadowiez dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie określenie sposobu i przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektu Uchwały Rady Gminy Sadowie w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
artykuł nr 5

Sprawozdanie z konsultacji społecznych w...

Konsultacje z mieszkańcami gminy w przedmiocie zaopiniowania projektów statutów sołectw położonych na terenie Gminy Sadowie prowadzone były w dniach od 16 do 30 grudnia 2019 roku na podstawie § 5, ust. 2 Uchwały Rady Gminy Sadowie nr XI/63/2011 z dnia 28 października 2011 r. w sprawie w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Zarządze...