artykuł nr 1

PROTOKÓŁ z konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

artykuł nr 2

Konsultacje w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

Ogłoszenie

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

 

Zapraszamy Organizacje pozarządowe do konsultacji „Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

 Konsultacje odbywać się będą w dniu: 17.11.2023 r. o godzinie 1000 w Sali Ślubów Urzędu Gminy w Sadowiu oraz poprzez złożenie w dniach
3-17 listopada 2023r. przez uprawione organizacje opinii i uwag drogą elektroniczną na adres: g.frejlich@sadowie.pl, lub bezpośrednio na piśmie w kancelarii UG Sadowie (Sadowie 86, 27 – 580 Sadowie), przy czym dopuszcza się wyrażanie stanowiska także w terminie wcześniejszym.

Z przebiegu konsultacji sporządzony zostanie protokół zawierający
w szczególności: daty przeprowadzenia konsultacji, wykaz organizacji zgłaszających o pinie i uwagi, przedmiot konsultacji oraz ich wyniki.

 

Załączniki:

  1. Zarządzenie nr 0050.52.2023 Wójta Gminy Sadowie

  z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie określenie sposobu

 i przeprowadzenia konsultacji,

 

  1. Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok
  2. Program współpracy gminy Sadowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
artykuł nr 3

PROTOKÓŁ z konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok

artykuł nr 4

Konsultacje w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

 

Zapraszamy Organizacje pozarządowe do konsultacji „Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

 Konsultacje odbywać się będą w dniu: 22.11.2022 r. o godzinie 1000 w Sali Ślubów Urzędu Gminy w Sadowiu oraz poprzez złożenie w dniach
8-22 listopada 2022r. przez uprawione organizacje opinii i uwag drogą elektroniczną na adres: g.frejlich@sadowie.pl, lub bezpośrednio na piśmie w kancelarii UG Sadowie (Sadowie 86, 27 – 580 Sadowie), przy czym dopuszcza się wyrażanie stanowiska także w terminie wcześniejszym.

Z przebiegu konsultacji sporządzony zostanie protokół zawierający
w szczególności: daty przeprowadzenia konsultacji, wykaz organizacji zgłaszających opinie i uwagi, przedmiot konsultacji oraz ich wyniki.

artykuł nr 5

PROTOKÓŁ z konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok