artykuł nr 1

OPINIE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 2021

1. Uchwała Nr 40/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 marca 2021 roku 2. Uchwała Nr 41/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 marca 2021 roku 3. Uchwala Nr 123/2021VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 września 2021 roku
artykuł nr 2

OPINIE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 2020

1. Uchwała Nr 183/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 grudnia 2020 roku 2. Uchwała Nr 184/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 grudnia 2020 roku 3. Uchwała Nr 185/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 grudnia 2020 roku
artykuł nr 3

Uchwała nr 129/2020 z dnia 19 października 2020 roku

artykuł nr 4

Uchwała nr 193/2019 z dnia 18 grudnia 2019

artykuł nr 5

Uchwała nr 194/2019 z dnia 18 grudnia 2019