artykuł nr 1

Lista kredytów i pożyczek wg. stanu na dzień 30 czerwca 2020r.