artykuł nr 1

Informacja o udzielonych poręczeniach

Gmina Sadowie nie udzielała poręczeń, nie posiada akcji natomiast posiada udziały w BS Filia Sadowie i Spółdzielni Socjalnej w Sadowiu w łącznej kwocie 8 200,00 zł.